Johtokunta2019.jpg

JOHTOKUNTA 2019 

Veikko Kettunen, puheenjohtaja (ilm. vast.)
0400 285175 
veikko.i.kettunen@gmail.com

Raimo Kemppainen, varapuheenjohtaja
044 5571159
ramiekamppainen@gmail.com

Paula Häppäri, sihteeri
040 7376282
paula.happari@gmail.com

Elsi Suomela, taloudenhoitaja
0400 849135
elsi.suomela@gmail.com

Elsa Pajuluoto, jäsensihteeri
045 2618156
pajuluoto.elsa@suomi24.fi

Arvi Kostekivi, arpavastaava
044 3080661
arvikostekivi@hotmail.fi

Terttu Taajoranta, kirjanpitäjä/tiedottaja/kotisivut
040 5465661
terttu.taajoranta@gmail.com

Teuvo Blomster, kotisivut
044 0600051
teuvo.blomster@gmail.com

Maija Lassila 
044 0313791
maija.lassila1@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Erkki Kukkonen
044 3794809
kukkoer@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Johtokunnan 2019 varajäsenet

Pekka Kostekivi
050 579671
pkostekivi@gmail.com

Aira Jokela
0400 487659
aira.jokela@hotmail.com

Eino Vaikko
0400 286407
eino.vaikko@gmail.com

Raija Haikonen
040 7259945
raija.haikonen@hotmail.com

Marjatta Kaitasuo 
044 0685992
marjatta.kaitasuo@gmail.com

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1.Toiminnan tavoitteet:

**Tuemme Järjestön ja Aluejärjestön pyrkimyksiä pieneläkeläisten elinehtojen parantamisessa ja edunvalvonnassa.

Haemme toimintojemme parantamiseksi ns.toimintatonnia.

*Luomme painetta paikallisten päättäjien suuntaan.

*Seuraamme vanhuspalvelulain vaatimusten toteutumista Oulussa.

* Huolehdimme uusien jäsenten hankinnasta ja jäsenmaksujen säännönmukaisesta hoidosta sekä tarpeellisen tiedon kulusta kaksisuuntaisesti järjestöorganisaation osien välillä. 

*Huomioimme omien jäsentemme, oman yhdistyksemme ja naapuriyhdistysten merkkipäivät.

*Osallistumme erilaisin ohjelmapanoksin ja mahdollisimman suurella joukolla oman yhdistyksemme, Järjestön ja Jokilaaksojen Aluejärjestön erilaisiin yhteisiin tapahtumiin.Merkittävin tapahtuma tulee olemaan Järjestön 60-vuotisjuhla Helsingin Kulttuuritalossa.

*Tiedotamme Järjestömme/yhdistyksemme toiminnasta ikäihmisten hyväksi sekä omille jäsenille että ”suurelle yleisölle”.Huolehdimme kotisivujemme ajantasaisuudesta.

*Harrastamme ystävätoimintaa mm. viemällä erilaisia ohjelmaesityksiä ikääntyneiden hoitolaitoksiin .

*Uutena toimintamuotona panostamme mahdollisuuksiemme mukaan monikulttuuriseen toimintaan. Tavoitteena on saada toimintamme piiriin eri kulttuureista maahamme muuttaneita ikäihmisiä.

2. Kokoukset

*Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat säännöllisesti.

*Pidämme yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

*Jokilaaksojen Aluejärjestön kokouksiin osallistumme jäsenmäärämme mukaisella edustuksella. Muihin kokouksiin osallistumme tarpeen ja tilanteiden mukaan.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot

*Jaostojen toimintaa jatketaan entisessä laajuudessa:
-Ohjelmajaosto
-Tanssijaosto (Walon tanssit)
-Posliinityöt/OTE maalarit
-Käsityö-ja askartelujaosto
-Matkailujaosto
-Ravintolajaosto
-Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali)
-Kesätoimintajaosto (Kymppi)
-Laulujaosto
-Kirjallisuus-/porinapiiri
-Valokuvauskerho 

-Pyritään käynnistämään näytelmäkerho

Kuorojen, liikuntaryhmien ja yksittäisten jäsenten vierailut kaupungin eri laitoksissa tarjoten erilaista ohjelmaa, kuuluvat oleellisena ja näkyvänä osana toimintaamme. Pienimuotoisia esiintymisiä viedään pyydettäessä myös”naapuriyhdistysten” tilaisuuksiin.

*Osallistumme erilaisiin ikäihmisille suunnattuihin juhla- ym. tapahtumiin.

*Fyysistä vireyttä ylläpidämme mm. jumppa- ja kuntosalivuorojen avulla.

*Jaostomme kokoontuvat harrastusten ja harjoitusten merkeissä Aleksinkulmassa  kylmänä kautena säännöllisesti viikoittain.

*Perinteiset maanantaikerhot jatkavat edelleen syys-talvi ja kevätkaudella. Käytämme kerhoissa erilaisia ulkopuolisia vierailijoita. Varsinaista maksettua ohjelmaa käytämme vain vähäisessä määrin.

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

*Osallistumme Järjestömme 60-vuotisjuhlan valmisteluihin ja toteukseen soveltuvin osin.

*Järjestämme äitienpäiväjuhlan ja puurojuhlan Aleksinkulmassa ja perinteisen juhannusaaton jäsentapaamisen  Kympissä.

*Pidämme pikkujoulut. Joko paikallisesti tai retkien merkeissä.

*Kuorot ja lauluryhmät antavat perinteisen kevätkonsertin ja syyskaudella kahvikonsertin.

*Sunnuntaitansseja järjestetään työväentalo Walolla syys-kevätkaudella kaksi kertaa kuukaudessa . Määrä riippuu talon käyttömahdollisuuksista.

* Pyrimme järjestämään monikulttuuripainotteisen ohjelmaltilaisuuden.

5. Kesäkoti Kymppi

*Yhdistyksen omassa Kesäkoti ”Kympissä” vietämme kesäisiä päiviä kesäkautena. Kymppi on jäsenten käytettävissä päivittäin klo 11 – 15 kesä-elokuun aikana. Myös sauna on kylpykunnossa.Jos kylpijöita riittää lämmitetään sauna viikoittain torstaisin.  
Saunan pukuhuoneen pohjarakenteiden korjaus ja päärakennuksen maalaukseen liittyvät työt hoidetaan taloustilanteen sallimissa puitteissa.

Ns.toimintapäivä on keskiviikko, jolloin on tarjolla yhteislaulua, sekä edulliseen hintaan puuroa ja marjasoppaa ja tietysti myös pannarikahvit. Perinteisesti kutsutaan uudet jäsenet Kympissä tai Aleksinkulmassa järjestettävään tervetulo-info/kahvitilaisuuteen.

Päivystysvuoroviikot jaetaan toimintajaostojen (myös johtokunnan) vastuulle. Tavoitteena on ylittää 2500 vierailukäyntiä kesän aikana. Käytämme hyväksi jäsentemme aktiivisen talkootyöpanoksen, joka on välttämätön päivittäisen toiminnan yllä pitämiseksi.

Kymppiä voidaan käyttää vähäisessä määrin myös pieniin juhlatilaisuuksiin. (lakkiaiset, ristiäiset, synttärit tms)

Selvitellään julkisen liikenteen parantamismahdollisuuksia Hietasaaren alueella kesäkuukausien aikana.

6.Kouluttautuminen

Yhdistys tukee edelleen voimavarojensa puitteissa jäsentensä erilaista kouluttautumista.

Tarkoituksena on luoda yhdistyksellemme mahdollisuuksia ja taitoja tarjota omissa ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa täysipainoisia ohjelmaesityksiä ja samalla lisätä yleistä toiminnallisuutta jäsenistömme keskuudessa.

Koulutuspaikkoina käytämme ensisijaisesti Järjestön ja Aluejärjestön tarjoamaa koulutusta ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman järjestö- ja harrastustoiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen.

Opintokerhotoimintaa pyritään toteuttamaan erilaisten teemojen puitteissa. mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen aihe.

7.Myyjäiset

Järjestämme Kevätmyyjäiset ja Joulumyyjäiset Aleksinkulmassa.

8.Edustukset

*Oulun vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä kaudelle 2017-2020 on valittu yhdistyksemme ehdottamana Veikko Kettunen.

*Edustajamme osallistuu myös Jokilaaksojen Aluejärjestön toimikuntaan ja sen työvaliokuntaan.

*Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksissa edustajinamme ovat sääntömääräisissä kokouksissa valitesemamme edustajat.

*Järjestön valtuustossa on yhdistyksemme ehdottamina Hilkka Myllykangas varsinaisena ja Terttu Taajoranta varajäsenenä.

9.Matkat ja retket

*Pitkästä aikaa järjestämme ryhmämatkan Viron Pärnuun.

*Kaamoksen kruunajaiset Kuntorannassa tammikuussa.

*Tuettu ryhmäloma kevättalvella. Kuntoranta tai joku muu kohde.

*Pikkujouluretki marras-joulukuussa.

*Paikalliset teatterikäynnit (Möljä, kaupunginteatteri yms:)

*Käynnit naapuriyhdistysten juhlissa

*Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.

*Kuoromaraton Kemissä syksyllä

*Kulttuurikatselmus Turussa marraskuussa.

10.Tiedotus ja ilmoittelut

*Pääasiassa ilmoittelemme Forumin järjestöpalstalla. Jäsenkokouksista ilmoitellaan Eläkeläinen-lehdessä.

*Tanssi-ilmoitukset Kalevassa ,ja Forumin järjestöpalstalla .

*Kokous- yms. kannanottoja tarjotaan paikallisiin julkaisuihin ja Eläkeläinen-lehteen.

*Maanantaikerhoa ja kesäpaikan tapaamisia käytämme myös erilaisen tiedon jakamiseen.

*Tietoa toiminnastamme saa myös yhdistyksen kotisivuilta internetistä.

Yhdistyksen kotisivut löytyy osoitteesta www.otery.fi. Sivut löytyy myös Eläkeläiset ry.n sivuston kautta.

11.Talous

Yhdistyksemme taloutta hoidetaan riskejä välttäen. Omistukseemme hankitun Kesäkoti Kympin käyttökustannukset ovat merkittäviltä osin riippuvaisia käyttäjien toimintatavoista. "Terve säästäväisyys" kannattaa pitää kunniassa.

Taloudenpidossa joudumme pitämään tiukahkoa linjaa senkin vuoksi, että kiinteistössä on monia parannuskohteita, joista merkittävin on päärakennuksen ulkomaalaus. Se on tehtävä lähivuosien aikana. Myös saunarakennuksen kunnostaminen on ajankohtainen.

Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta vuoteen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta. Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena. Kiitokset siitä jo etukäteen jokaiselle erilaisiin toimintoihin osallistuvalle. Kaikki yhteinen toiminta, vaikka se olisi vähäistäkin, vaikuttaa yhdistyksemme talouteen ja edistää jäsentemme virkistystä ja hyvinvointia.

Johtokunta psta VK, PH