JOHTOKUNTA 2020

Veikko Kettunen, puheenjohtaja (ilm. vast.)
0400 285175 
veikko.i.kettunen@gmail.com

Raimo Kemppainen, varapuheenjohtaja
044 5571159
ramiekemppainen@gmail.com

Paula Häppäri, sihteeri
040 7376282
paula.happari@gmail.com

Elsi Suomela, taloudenhoitaja
0400 849135
elsi.suomela@gmail.com

Terttu Taajoranta, kirjanpitäjä/tiedottaja/kotisivut
040 5465661

terttu.taajoranta@gmail.com

Maija Lassila
044 0313791

maija.lassila1@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Erkki Kukkonen
044 3794809
kukkoer@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Pekka Kostekivi
050 5759671
pkostekivi@gmail.com

Martti Kadenius
040 5953075
martti.kadenius@gmail.com

Seija Revonoja
0405306085
seija.revonoja@gmail.com

Johtokunnan 2020 varajäsenet

Raija Haikonen 
040 7259945 
raija.haikonen@hotmail.com

Arvi Kostekivi
044 3080661
arvikostekivi@hotmail.fi

Aira Jokela
0400 487659
aira.jokela@hotmail.com

Eino Vaikko
0400 286407
eino.vaikko@gmail.com

Päivi Saloranta, jäsensihteeri
0443477577 
saloranta.paivi@gmail.com

Eva Reinikka, matkavastaava
040 7306852
eeva.reinikka@pp.inet.fi

 

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1.Toiminnan yleiset tavoitteet:

-Parannamme oululaisten ikäihmisten elämisen laatua järjestämällä säännöllistä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymän,EETU ry:n kautta yhdistyksellämme on mahdollisuus vaikuttaa myös yleiseen eläkepolitiikkaan ja edunvalvontaan.

- Pidämme välttämättömänä huolehtia yhteisömme jäsenhankinnasta. Vain sitä kautta vaikutusmahdollisuutemme voi kasvaa.

- Näemme tärkeäksi tarjota erilaisia ohjelmapalveluja alueen hoivayksiköissä ja siten piristää laitoshoidon piirissä olevia ikäihmisiä.

- Viemme pyydettäessä ohjelmia myös toisten eläkeläisyhdistysten tilaisuuksiin.

2. Kokoukset

- Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat säännöllisesti.

- Pidämme yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa myös muita yhdistyksen jäsenkokouksia.

- Aluejärjestön kokouksiin osallistumme jäsenmäärämme mukaisella edustuksella. Muihin kokouksiin osallistumme tarpeen ja tilanteiden mukaan.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot

Jaostojen toimintaa jatketaan entisessä laajuudessa:
-Ohjelmajaosto (ohjelmaa kerhotapaamisin)
-Tanssijaosto (Walon tanssit)
-Posliinityöt/OTE maalarit
-Käsityö-ja askartelujaosto
-Matkailujaosto
-Ravintolajaosto (myyjäiset, kerhojen tarjoilut yms.)
-Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali)
-Kesätoimintajaosto (Kymppi)
-Laulujaosto (kuorojen harjoitukset, konsertit, vierailut yms.)
-Kirjallisuus-/porinapiiri
-Valokuvauskerho 

-Pyritään käynnistämään näytelmäkerho

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

- Osallistumme Järjestömme valtakunnallisiin tapahtumiin.

- Järjestämme äitienpäiväjuhlan ja puurojuhlan Aleksinkulmassa ja perinteisen juhannusaaton jäsentapaamisen  Kympissä.

- Pidämme pikkujoulut. Joko paikallisesti tai retkien merkeissä.

- Kuorot ja lauluryhmät antavat perinteisen kevätkonsertin ja syyskaudella kahvikonsertin.

- Sunnuntaitansseja järjestetään työväentalo Walolla syys-kevätkaudella kaksi kertaa kuukaudessa . Määrä riippuu talon käyttömahdollisuuksista.

- Pyrimme järjestämään monikulttuuripainotteisen ohjelmaltilaisuuden.

5. Kesäkoti Kymppi

*Yhdistyksen omassa Kesäkoti ”Kympissä” vietämme kesäisiä päiviä kesäkautena. Kymppi on jäsenten käytettävissä päivittäin klo 11 – 15 kesä-elokuun aikana. Saunan osalle on haettu purku/rakennuslupa. Uudisrakennuksen toteuttaminen vaatii johtokunnalta erillisen päätöksen.

Ns.toimintapäivä on keskiviikko, jolloin on tarjolla yhteislaulua, sekä edulliseen hintaan puuroa ja marjasoppaa ja tietysti myös pannarikahvit. Perinteisesti kutsutaan uudet jäsenet Kymppiin info/kahvitilaisuuteen. 

Päivystysvuoroviikot jaetaan toimintajaostojen (myös johtokunnan) vastuulle. Tavoitteena on ylittää 2500 vierailukäyntiä kesän aikana. Käytämme hyväksi jäsentemme aktiivisen talkootyöpanoksen, joka on välttämätön päivittäisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Kymppiä voidaan käyttää vähäisessä määrin myös pieniin juhlatilaisuuksiin.

Selvitellään julkisen liikenteen parantamismahdollisuuksia Hietasaaren alueella kesäkuukausien aikana.

6.Kouluttautuminen

Yhdistys tukee edelleen voimavarojensa puitteissa jäsentensä erilaista kouluttautumista.

Koulutuspaikkoina käytämme ensisijaisesti Järjestön ja Aluejärjestön tarjoamaa koulutusta ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman järjestö- ja harrastustoiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen.

Opintokerhotoimintaa pyritään toteuttamaan erilaisten teemojen puitteissa mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen aihe.

7.Myyjäiset

Järjestämme Kevätmyyjäiset ja Joulumyyjäiset Aleksinkulmassa.

8.Edustukset

Oulun vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä kaudelle 2017-2020 on valittu yhdistyksemme ehdottamana Veikko Kettunen.

Edustajamme osallistuu myös Jokilaaksojen Aluetoimikuntaan ja sen työvaliokuntaan.

Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksissa edustajinamme ovat sääntömääräisissä kokouksissa valitesemamme edustajat. (5+5)

Järjestön valtuustossa on yhdistyksemme ehdottamina Hilkka Myllykangas varsinaisena ja Terttu Taajoranta varajäsenenä.

9.Matkat ja retket

-Osallistumme ryhmämatkaan Viron Pärnuun keväällä.

- Syystärräykset Kuntorannassa.

- Tuettu ryhmäloma syyskuussa Kivitipussa Lappajärvellä

- Pikkujouluretki marras-joulukuussa?

- Paikalliset teatterikäynnit (Möljä, kaupunginteatteri, Kalajoki yms:)

- Käynnit naapuriyhdistysten juhlissa

- Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.

- Kuoromaraton Kemissä syksyllä?

10.Tiedotus ja ilmoittelut

- Pääasiassa ilmoittelemme Forum24:n toimintapalstalla. Jäsenkokouksista ilmoitellaan Eläkeläinen-lehdessä.

- Tanssi-ilmoitukset Kalevassa ja Forum24 toimintapalstalla.

- Kokous- yms. kannanottoja tarjotaan paikallisiin julkaisuihin ja Eläkeläinen-lehteen. Tiedottajalle olisi työsarkaa!

- Maanantaikerhoa ja kesäpaikan tapaamisia käytämme myös erilaisen tiedon jakamiseen.

- Tietoa toiminnastamme saa myös yhdistyksen kotisivuilta internetistä.

- Yhdistyksen kotisivut löytyy osoitteesta www.otery.fi. Sivut löytyy myös Eläkeläiset ry.n sivuston kautta.

- Tammikuussa lähetetään jäsentalouksiin jäsenkirje.

11.Talous

Yhdistyksemme taloutta hoidetaan riskejä välttäen. Omistukseemme hankitun Kesäkoti Kympin käyttökustannukset ovat merkittäviltä osin riippuvaisia käyttäjien toimintatavoista. "Terve säästäväisyys" kannattaa pitää kunniassa.

Taloudenpidossa joudumme pitämään tiukahkoa linjaa senkin vuoksi, että kiinteistössä on monia parannuskohteita, joista merkittävin on saunan rakentaminen, mikäli se päätetään rakentaa. 

Postimaksujen huomattavista korotuksista johtuen myös jäsenkirjeiden yms. lähettäminen on huomattava kuluerä.

Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta vuoteen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta. Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena.

Kiitokset siitä jo etukäteen jokaiselle erilaisiin toimintoihin osallistuvalle. Kaikki yhteinen toiminta, vaikka se olisi vähäistäkin, vaikuttaa yhdistyksemme talouteen ja edistää jäsentemme virkistystä ja hyvinvointia.

12.Yhdistyksen nimen muuttaminen

Johtokunnalle on tehty ehdotus yhdistyksen nimen muuttamisesta. Koska toimenpide on erittäin monivaikutteinen ja tulevana toimintavuotena paljon toimenpiteitä vaativa, on muutoksen tarpeellisuudesta päätettävä tämän toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Sääntöjen 11§:n mukaan päätös sääntömuutoksesta vaatii 3/4 äänistä. Sen lisäksi on muutokselle saatava hallituksen hyväksyntä ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista. Jos tässä yhteydessä todetaan nimenmuutos tarpeelliseksi, on jäsenkirjeellä pyydettävä ehdotuksia yhdistyksen uudeksi nimeksi ja ehdotukset käsittelee sitä varten nimetty toimikunta. Sen jälkeen mahdollinen päätös tehdään joko sääntömääräisessä kevät- tai syyskokouksessa tai erillisessä tarkoitusta varten kutsutussa jäsenkokouksessa.

Johtokunta psta VK, PH