Johtokunta_2017.jpg

JOHTOKUNTA 2017

Veikko Kettunen, puheenjohtaja (ilm. vast.)
0400 285175 
veikko.i.kettunen@gmail.com

Maija Nurminen, varapuheenjohtaja
040 7158450
maijaliisa.nurminen@gmail.com

Paula Häppäri, sihteeri/kotisivut
040 7376282
paula.happari@gmail.com

Elsi Suomela, taloudenhoitaja
0400 849135
elsi.suomela@gmail.com

Elsa Pajuluoto, jäsensihteeri
045 2618156
pajuluoto.elsa@suomi24.fi

Arvi Kostekivi, arpavastaava
044 3080661
arvikostekivi@hotmail.fi

Teuvo Blomster, kotisivuavustaja
044 0600051
teuvo.blomster@gmail.com

Seija Revonoja
040 5306085
seija.revonoja@gmail.com

Maija Lassila 
044 0313791
maija.lassila1@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Erkki Kukkonen
044 3794809
kukkoer@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Johtokunnan 2017 varajäsenet (kokoukseen kutsumisjärjestyksessä)

Viivi Latola
040 7044846
latoviivi@gmail.com

Raija Haikonen
040 7259945
raija.haikonen@hotmail.com

Eino Vaikko
0400 286407
eino.vaikko@gmail.com

Marjatta Kaitasuo 
044 0685992
marjatta.kaitasuo@gmail.com

Leena Rasila
044 5185647
leena.rasila1@gmail.com

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

1.Toiminnan tavoitteet:

**Tuemme Järjestön ja Aluejärjestön pyrkimyksiä pieneläkeläisten elinehtojen parantamisessa. Samoin tuemme vanhusneuvostossa toimivia jäseniämme  että he voisivat mahdollisimman hyvin huolehtia vanhuspalvelulain hengen toteutumisesta Oulussa.

*Luomme painetta paikallisten päättäjien suuntaan, että ikääntyvien erilaiset tarpeet päätöksenteossa tulisi huomioiduksi. Järjestämme säännölliset tapaamiset Oulun merkittävimpien luottamuselinten edustajien kanssa.(Viranomais- ja luottamushenk.vierailut kerhossa jne)

*Seuraamme toimintaympäristön muutossuunnitelmia ja vanhuspalvelulain vaatimusten toteutumista Oulussa ja puutumme ajoissa, jos niissä havaitaan epäkohtia ja puutteita.

* Huolehdimme uusien jäsenten hankinnasta ja jäsenmaksujen säännönmukaisesta hoidosta sekä tarpeellisen tiedon kulusta kaksisuuntaisesti järjestöorganisaation osien välillä. Huomioimme omien jäsentemme ja naapuriyhdistysten merkkipäivät vuosittain johtokunnan päättämällä tavalla.

*Osallistumme erilaisin ohjelmapanoksin ja mahdollisimman suurella joukolla oman yhdistyksemme-, Järjestön- ja Jokilaaksojen Aluejärjestön erilaisiin yhteisiin tapahtumiin.

*Menemme runsaslukuisella joukolla Eläkeläiset ry:n valtakunnallisille kesäpäiville Vuokattiin.

*Tiedotamme Järjestömme/yhdistyksemme toiminnasta ikäihmisten hyväksi sekä omille jäsenille että ”suurelle yleisölle”.Huolehdimme kotisivujemme ajantasaisuudesta.

*Harrastamme ystävätoimintaa viemällä erilaisia ohjelmaesityksiä ikääntyneiden hoitolaitoksiin .

*Uutena toimintamuotona panostamme mahdollisuuksiemme mukaan monikulttuuriseen toimintaan. Tavoitteena on saada toimintamme piiriin ikääntyneitä eri kulttuureista maahamme muuttaneita henkilöitä.

2. Kokoukset

*Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat säännöllisesti.

*Pidetään yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Osallistumme Jokilaaksojen Aluejärjestön kokouksiin, sekä muihin kokouksiin tarpeen ja tilanteiden mukaan.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot

*Jaostojen toimintaa jatketaan entisessä laajuudessa:
-Ohjelmajaosto
-Tanssijaosto (Walon tanssit)
-Posliinityöt/lukupiiri
-Käsityö-ja askartelujaosto
-Matkailujaosto
-Ravintolajaosto
-Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali)
-Kesätoimintajaosto (Kymppi)
-Laulujaosto
-Kirjallisuus-/porinapiiri
-Valokuvauskerho (uutena toimintana)

Kuorojen, liikuntaryhmien ja yksittäisten jäsenten vierailut kaupungin eri laitoksissa tarjoten erilaista ohjelmaa kuuluvat oleellisena ja näkyvänä osana toimintaamme. Pienimuotoisia esiintymisiä viedään pyydettäessä myös”naapuriyhdistysten” tilaisuuksiin.

*Osallistumme Vanhusneuvoston järjestämään vanhustenviikon juhlaan.

*Jaostomme kokoontuvat harrastuksen ja harjoitusten merkeissä Aleksinkulmassa kylmänä kautena säännöllisesti viikoittain.

*Perinteiset maanantaikerhot jatkavat edelleen syys-talvi ja kevätkaudella. Käytämme kerhoissa erilaisia ulkopuolisia vierailijoita. Varsinaista maksettua ohjelmaa käytämme vain vähäisessä määrin.

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

*Järjestämme äitienpäiväjuhlan ja puurojuhlan Aleksinkulmassa ja perinteisen kesäjuhlan elokuun aikana Kympissä.

*Pidämme pikkujoulun. Joko paikallisesti tai retken merkeissä.

*Kuorot ja lauluryhmät antavat perinteisen kevätkonsertin. ja syyskaudella kahvikonsertin.

*Sunnuntaitansseja järjestetään työväentalo Walolla syys-kevätkaudella kaksi kertaa kuukaudessa . Määrä riippuu talon käyttömahdollisuuksista.

* Monikulttuuripainotteinen ohjelmallinen tilaisuus

5. Kesäkoti Kymppi

*Yhdistyksen omassa Kesäkoti ”Kympissä” vietämme kesäisiä päiviä kesäkautena. Kymppi on jäsenten käytettävissä päivittäin klo 11 – 15 kesä-elokuun aikana. Myös sauna on kylpykunnossa.Jos kylpijöita riittää lämmitetään sauna viikoittain torstaisin. VC-rakennuksen loppukatselmus teetetään v. 2017, ellei sitä ole hoidettu jo v.2016 puolella.
Päärakennuksen vesikattoremontti toteutetaan toukokussa. Urakoitsija on Pohjola-Huopakatot.
Jos rahatilanne antaa mahdollisuuksia, kunnostetaan myös tontilla olevan maakellarin katto ja asennetaan kellariin ovet.

Ns.toimintapäivä on keskiviikko, jolloin on tarjolla yhteislaulua, sekä edulliseen hintaan puuroa ja marjasoppaa ja tietysti myös pannarikahvit. Perinteisesti kutsutaan uudet jäsenet Kympissä järjestettävään tervetulo-info/kahvitilaisuuteen.

Kiinteistön kunnon ja viihtyisyyden varmistamiseksi pidetään keväisin ja syksyisin siivoustalkoot tavanomaisin talkookestityksin.

Myös itse päärakennukseen tehdään vuosittain tarvittavia pieniä ylläpitokorjauksia. Nurmikot hoidetaan, pensasmarjat poimitaan ja mehustetaan jäsenille myytäviksi. Päivystysvuoroviikot jaetaan toimintajaostojen (myös johtokunnan) vastuulle. Tavoitteena on ylittää 2200 vierailukäyntiä kesän aikana. Käytämme hyväksi jäsentemme aktiivisen talkootyöpanoksen, joka on välttämätön päivittäisen toiminnan yllä pitämiseksi.

Kymppiä voidaan käyttää vähäisessä määrin myös pieniin juhlatilaisuuksiin. (lakkiaiset, ristiäiset, synttärit tms)

Selvitellään julkisen liikenteen parantamismahdollisuuksia Hietasaaren alueella kesäkuukausien aikana.

6.Koulutus

Yhdistys panostaa edelleen voimavarojensa puitteissa erilaiseen koulutustoimintaan.

Tarkoituksena on luoda yhdistyksellemme mahdollisuuksia ja taitoja tarjota omissa ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa täysipainoisia ohjelmaesityksiä ja samalla lisätä yleistä toiminnallisuutta jäsenistömme keskuudessa.

Koulutuspaikkoina käytämme ensisijaisesti Kuntorantaa ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman toiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen.

Opintokeho on koettu hyväksi toimintamuodoksi ja sitä jatketaan erilaisten teemojen puitteissa. mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen opiskelun aihe.

7.Myyjäiset

Järjestämme myyjäiset kaksi kertaa vuodessa.

*Kevätmyyjäiset huhtikuussa

*Joulumyyjäiset marras-joulukuun aikana

8.Edustukset

*Yhdistyksemme jäsen on varsinaisena jäsenenä Oulun Palvelusäätiön valtuuskunnassa. Oulun vanhusneuvostossa jatkavat sekä varsinaisina että varajäseninä sinne valitut yhdistyksemme jäsenet. (useampia)

*Edustajamme osallistuu myös Jokilaaksojen Aluejärjestön toimikuntaan.

Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksissa edustajinamme ovat sääntömääräisissä kokouksissa valitsemamme edustajat.

*Eläkeläiset ry:n hallituksen varajäsenenä ja valtuuston jäsenenä jatkavat yhdistyksemme niihin esittämät henkilöt .

9.Matkat ja retket

*Kaamoksen kruunajaiset Kuntorannassa tammikuussa.

*Tuettu ryhmäloma kevättalvella. Kuntoranta tai joku muu kohde.

*Retki Eläkeläiset ry:n kesäpäiville Vuokattiin.

*Pikkujouluretki marraskuussa

*Paikalliset teatterikäynnit (Möljä, kaupunginteatteri yms:)

*Käynnit naapuriyhdistysten juhlissa

*Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.

*Kulttuurikatselmus Tampereella 11-12.marrask.2017

*Kuoromaraton Kemissä syksyllä

10.Tiedotus ja ilmoittelut

*Pääasiassa ilmoittelemme Oulu-lehden järjestöpalstalla. Jäsenkokouksista ilmoitellaan Eläkeläinen-lehdessä.

*Tanssi-ilmoitukset Kalevassa ,ja Oulu-lehden järjestöpalstalla .

*Kokous- yms. kannanottoja tarjotaan paikallisiin julkaisuihin ja Eläkeläinen-lehteen.

*Maanantaikerhoa ja kesäpaikan tapaamisia käytämme myös erilaisen tiedon jakamiseen.

*Tietoa toiminnastamme saa myös yhdistyksen kotisivuilta internetistä.

Yhdistyksen kotisivut löytyy osoitteesta www.otery.fi. Sivut löytyy myös Eläkeläiset ry.n sivuston kautta.

11.Talous

Yhdistyksemme taloutta hoidetaan riskejä välttäen. Juokseviin kuluihin tarvittavien kassavarojen yli menevät varat sijoitetaan määräaikaisille tileille. Mahdollisista sijoituksista päättää johtokunta tapauksittain tarjousten perusteella. Omistukseemme hankitun Kesäkoti Kympin vuokrakulut säilyvät likimain nykyisellä tasolla.
Vesi- ja jätevesimaksut samoin sähkön kulutus on riippuvainen käyttäjien toimintatavoista. Kulutusta pyritään pitämään kurissa normaalia ”maalaisjärkeä” käyttäen .

Vuoden 2017 keväällä tehtävä Kympin päärakennuksen vesikaton korjaus vie eri toiminnoilla kerätyt säästöt vähiin. Pankkirahoitusta ei kuitenkaan tarvittane ko.tarkoitukseen ottaa.

Taloudenpidossa joudumme pitämään tiukahkoa linjaa senkin vuoksi, että päärakennuksen ulkomaalaus on tehtävä lähivuosien aikana.
Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta vuoteen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta. Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena. Kiitokset siitä jo etukäteen jokaiselle erilaisiin toimintoihin osallistuvalle. Kaikki yhteinen toiminta, vaikka se olisi vähäistäkin vaikuttaa yhdistyksemme talouteen ja edistää jäsentemme virkistystä ja hyvinvointia.

Johtokunta psta VK, PH