JOHTOKUNTA 2021

Veikko Kettunen, puheenjohtaja (ilm. vast.)
0400 285175 
veikko.i.kettunen@gmail.com

Hannu Alakontiola, varapuheenjohtaja
0400 695905 
alakontiolahannu@gmail.com

Paula Häppäri, sihteeri
040 7376282
paula.happari@gmail.com

Elsi Suomela, taloudenhoitaja
0400 849135
elsi.suomela@gmail.com

Terttu Taajoranta, kirjanpitäjä/kotisivut
040 5465661

terttu.taajoranta@gmail.com

Tauno Puurunen
050 4040653

tane.puurunen@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Erkki Kukkonen
044 3794809
kukkoer@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Pekka Kostekivi
050 5759671
pkostekivi@gmail.com

Eva Reinikka, matkavastaava
040 7306852
eeva.reinikka@pp.inet.fi

Seija Revonoja
040 5306085
seija.revonoja@gmail.com

Johtokunnan 2021 varajäsenet

Raija Haikonen 
040 7259945 
haikonenraija@gmail.com

Raija Qvist
044 3101152
raija.qvist@hotmail.com


Pekka Vauhkola
040 7533261


Tuomo Kostekivi 
050 3489698
tkostekivi@hotmail.com

Kaisu Hurskainen
044 0840296
kaisu.hurskainen@mail.suomi.net

Päivi Saloranta, jäsensihteeri
044 3477577 
saloranta.paivi@gmail.com

Eva Reinikka, matkavastaava
040 7306852
eeva.reinikka@pp.inet.fi

 

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1.Toiminnan yleiset tavoitteet:

-Parannamme oululaisten ikäihmisten elämisen laatua järjestämällä säännöllistä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymän,EETU ry:n kautta, yhdistyksellämme on mahdollisuus vaikuttaa myös yleiseen eläkepolitiikkaan ja edunvalvontaan.

2. Kokoukset

- Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat säännöllisesti.
- Pidämme yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa myös muita yhdistyksen jäsenkokouksia.
- Järjestön 21. edustajakokoukseen osallistumme jäsenmäärämme mukaisella edustuksella. Muihin kokouksiin osallistumme tarpeen ja tilanteiden mukaan.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot 

-Ohjelmajaosto (ohjelmaa kerhotapaamisin)
-Tanssijaosto (Walon tanssit)
-Posliinityöt/OTE maalarit
-Käsityö-ja askartelujaosto
-Matkailujaosto
-Ravintolajaosto (myyjäiset, kerhojen tarjoilut yms.)
-Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali)
-Kesätoimintajaosto (Kymppi)
-Laulujaosto (kuorojen harjoitukset, konsertit, vierailut yms.)
-Valokuvauskerho 
-Näytelmä/sketsikerho

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

- Järjestön valtakunnalliset tapahtumat.
- Äitienpäiväjuhla ja puurojuhla Aleksinkulmassa.
- Juhannusaaton jäsentapaaminen Kympissä.
- Pikkujoulut. Joko paikallisesti tai retkien merkeissä.
- Perinteiset kuorojen kevät- ja  syyskonsertit.
- Sunnuntaitanssit Walolla syys- ja kevätkaudella yhteensä 18 kertaa. 
- Monikulttuuripainotteinen ohjelmaltilaisuus.

5. Kesäkoti Kymppi

Kesäkoti "Kymppi" on jäsenten käytettävissä päivittäin klo 11 – 15 kesä-elokuussa. 
- Ns. "häkälöylyt" uudessa saunassa päästäään ottamaan viimeistään juhannuksena. 
- Puuropäivät ovat keskiviikko ja sunnuntai.
- Yhteislaulua on keskiviikkoisin. Kahvittelu on jokapäiväinen nautinto.
- Tavoitteen on ylittää 2500 vierailukäyntiä kesän aikana. Toteutuminen vaatii jäsenistöltä aktiivista talkoopanosta yhteiseksi hyväksi.
- Kymppiä voidaan käyttää vähäisessä määrin myös pieniin juhlatilaisuuksiin.

6.Kouluttautuminen

Jäsentensä erilaista kouluttautumista tuetaan. Koulutuspaikkoina käytämme ensisijaisesti Järjestön ja Aluejärjestön tarjoamaa koulutusta ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman järjestö- ja harrastustoiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen.

Opintokerhotoimintaa pyritään toteuttamaan erilaisten teemojen puitteissa mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen aihe.

7.Myyjäiset

Kevät- ja joulumyyjäiset Aleksinkulmassa, jos olosuhteet sallivat.

8.Edustukset

- Oulun vanhusneuvostoon saanemme yhdistyksen ehdottamana yhden jäsenen ja hänelle varahenkilön.
- Jokilaaksojen Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin voimme nimetä viisi (5) edustajaa, aluetoimikuntaan yhden (1), jolle saanemme paikan myös työvaliokunnassa.
- Järjestön 21. edustajakokoukseen lähetämme yhden (1) edustajan ja yhden (1) varaedustajan tarvittaessa.

9.Matkat ja retket

- Kesäteatteriretki yhden yön reissuna?
- Syystärräykset Kuntorannassa.
- Tuettu ryhmäloma syyskuussa.
- Pikkujouluretket marras-joulukuussa?
- Paikalliset teatterikäynnit (Möljä, kaupunginteatteri, Kalajoki yms:)
- Käynnit naapuriyhdistysten juhlissa.
- Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.
- Kuoromaraton Kemissä syksyllä?

10.Tiedotus ja ilmoittelut

- Viikkoilmoitukset:    Forum24 toimintapalsta
- Jäsenkokoukset:     Eläkeläinen-lehti
- Tanssi-ilmoitukset:  Kaleva ja Forum24 toimintapalsta
- Kannanottoja yms.  paikalliset julkaisut ja Eläkeläinen-lehti
- Muu tiedottaminen: Maanantaikerhot, Kymppi, Kotisivut www.otery.fi, Jäsenkirjeet.
- Tiedottajalle olisi työsarkaa. Pyritään selvittämään netin käyttöä jäsenistön keskuudessa, kuten sitä, kuinka monella s-posti käytettävissä.

11.Talous

Taloutta hoidetaan riskejä välttäen. Kesäkoti Kympin käyttökustannukset paljolti riippuvaisia käyttäjien toimintatavoista. "Terve säästäväisyys" kannattaa.

Joudumme edelleenkin pitämään tiukahkoa linjaa senkin vuoksi, että kiinteistössä on monia parannuskohteita, joista merkittävin on saunan rakentamisen loppuun saattaminen. 

Postimaksujen huomattavista korotuksista johtuen myös jäsenkirjeiden yms. lähettäminen on huomattava kuluerä.

Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta toiseen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta. Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena.


Johtokunta