JOHTOKUNTA 2023

Hannu Alakontiola, puheenjohtaja
0400 695905 
alakontiolahannu@gmail.com

Juha Haapala, varapuheenjohtaja, ilmoitusvastaava
040 5322668
juha.haapala03@gmail.com

Helena Mursu, taloudenhoitaja
044 2029872
helenamursu@gmail.com

Terttu Taajoranta, sihteeri/kotisivut
040 5465661

terttu.taajoranta@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Pekka Kostekivi
050 5759671
pkostekivi@gmail.com

Kaisu Hurskainen
044 0840296
kaisu.hurskainen@mail.suomi.net

Ulla Pisilä
041 4410747
ulla.pisila@gmail.com

Raija Qvist
044 3101152
raija.qvist@hotmail.com

Raija Haikonen 
040 7259945 
haikonenraija@gmail.com

Marja-Leena Huovinen
0500 461757
huovinenmarjaleena@gmail.com

Jouni Tuomaala
040 5077668
jetuomaala@gmail.com

Johtokunnan varajäsenet

Markku Saarnilehto
0400 719301
msaarnilehto@gmail.com

Asta Päätalo
044 9730724
asta.kotisisar@gmail.com

Jäsensihteeri

Päivi Saloranta
044 3477577 
saloranta.paivi@gmail.com

Matkavastaava

Veikko Kettunen
040 0285175
veikko.i.kettunen@gmail.com

 

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

1.Toiminnan yleiset tavoitteet:

Sääntöjen 2§:n mukaisesti parannamme oululaisten ikäihmisten elämisen laatua järjestämällä säännöllistä harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymän,EETU ry:n kautta, yhdistyksellämme on mahdollisuus vaikuttaa myös yleiseen eläkepolitiikkaan ja edunvalvontaan.

Korona on rajoittanut yhdistyksemme toimintaa vuosina 2020 ja 2021, se on näkynyt edelleen varovaisena osallistumisena eri toimintoihin vuonna 2022. Toivomme, että voisimme laajentaa toimintaa vuonna 2023 ennen koronaa olleelle tasolle ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan kerhoihin, tilaisuuksiin ja muihin toimintoihin. Näin pyrimme ehkäisemään koronan aiheuttamaa ikäihmisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

2. Kokoukset

Johtokunta kokoontuu kuukausittain.Tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat tarpeen mukaan..
Pidämme yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarvittaessa myös muita yhdistyksen jäsenkokouksia.
Jokilaaksojen Aluejärjestön sääntömääräisiin kokouksiin osallistumme jäsenmäärämme mukaisella edustuksella.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot kokoontuvat viikottain Aleksinkulmassa.

* Maanantaikerhot (jäsentilaisuus Aleksinkulmassa) joka maanantai syyskuusta toukokuun loppuun (paitsi juhlapyhinä).
* Ohjelmajaosto (ohjelmaa kerhotapaamisin) kokoontuu viikottain syyskuusta toukokuun loppuun.
* Tanssijaosto järjestää tansseja (Walon tanssit) kahden viikon välein. Tansseissa soittaa orkesteri. Niihin osallistuu lähes 100 hlö.
* Posliinityöt/OTE maalarit kokoontuu viikottain syyskuusta toukokuun loppuun.
* Käsityö-ja askartelujaosto kokoontuu viikottain.
* Matkailujaosto järjestää retkiä kesäteattereihin, teattereihin, toisten eläkeläisjärjestöjen tapahtumiin ja lomille.
* Ravintolajaosto (myyjäiset, kerhojen tarjoilut yms.) kokoontuu viikottain.
* Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali) järjestää toimintaa viikottain, talvella Raksilassa ja Raatissa, kesäaikaan Kesäkoti Kympissä.
* Laulujaosto (kuorojen harjoitukset, konsertit, vierailut laitoksissa yms.) järjestää toimintaa viikottain talvikaudella. Yhdistyksellä on 3 kuoroa: Mieskuoro Iltarusko, naiskuoro Virkeät ja sekakuoro Varttuneet. Harjoitukset ovat joka perjantai ja lisäksi runsaasti konsertteja ja esiintymisiä. Kuorojen jäsenille on koulutuksia useita kertoja vuodessa. Kuoron ohjaajalle maksetaan palkkaa harjoitusten ja esiintymisten ohjauksesta.
* Valokuvauskerho kokoontuu viikottain
* Näytelmä/sketsikerho kokoontuu tarvittaessa
* Uutena jaostona aloittaa digijaosto, joka järjestää opastusta tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten käyttöön viikottain.
* Kesätoimintajaosto järjestää toimintaa kesäkuusta syyskuuhun, lisäksi on talkoita kesäkoti Kympissä toukokuun alusta lokakuun loppuun.

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

* Järjestön valtakunnalliset tapahtumat. Vuonna 2023 keskusjärjestö järjestää valtakunnalliset retkeilypäivät lähialueellamme Kalajoella. Yhdistyksemme jäseniä osallistuu talkootöihin siellä ja jäseniä osallistuu runsaasti tapahtumaan, koska se on omalla alueella.
* Äitienpäiväjuhla ja puurojuhla Aleksinkulmassa. Järjestämme jäsenistölle perinteiset äitienpäiväjuhlat toukokuussa ja puurojuhlan joulukuussa.
* Uutena järjestetään Isänpäiväjuhla jäsenille vuonna 2023.

* Pikkujoulut. Järjestetään joko omalla paikkakunnalla tai tai retken merkeissä.
* Perinteiset kuorojen kevät- ja  syyskonsertit.
* Sunnuntaitanssit Walolla syys- ja kevätkaudella yhteensä parikymmentä kertaa. 
* Monikulttuuripainotteinen tilaisuus syksyllä 2023. 

5. Kesäkoti Kymppi

Kesäkoti "Kymppi" on jäsenten käytettävissä päivittäin, myös viikonloppuina, klo 11 – 15 kesä-elokuussa.  Kympissä on käytössä Museoviraston suojelema yli 100 vuotta vanha talo, jossa olohuone/keittiö ja kaksi muuta huonetta. pihalla on grillikatos, pergola, esiintymislava ja sauna Mustasalmen rannassa. Tontilla laaja puutarha-alue.
Puuro- ja keittopäivät ovat keskiviikko ja sunnuntai. Päivittäin tarjolla kahvia ja pannaria.
Yhteislaulua on keskiviikkoisin.
Tiistaisin jäsenistön saunapäivä.
Lisäksi paljon vapaaehtoistoimintaa, hoidamme puutarhaa (perunamaa, kasvimaa, marjapensaita), pidämme yllä rakennusten kuntoa ja tontin siisteyttä.
Juhannusaattona jäsentapaaminen Kympissä.
Ohjelmallinen Elojuhla, jossa tarjolla ruokaa ja kahvittelua. Tähän tiaisuuteen kutsutaan muidenkin eläkeläisjärjestöjen jäseniä.
Tavoitteena on ylittää 3000 vierailukäyntiä kesän aikana. (Vuonna 2022 noin 3000).
Kymppiä voidaan käyttää myös jäsenien pieniin yksityistilaisuuksiin.

6.Kouluttautuminen

Jäsentemme kouluttautumista tuetaan. Käytämme ensisijaisesti Järjestön ja Aluejärjestön tarjoamaa koulutusta ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman järjestö- ja harrastustoiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen. Opintokerhotoimintaa pyritään toteuttamaan erilaisten teemojen puitteissa mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen aihe. Säännöllinen Digikoulutus aloitetaan vuonna 2023.
Kutsutaan vuonna 2023 aloittavan hyvinvointialueen palveluista asiantuntijoita kouluttamaan jäseniämme, mikä sote-palveluissa, erityisesti ikäihmisten palveluissa muuttuu ja miten digipalveluja käytetään.

7.Myyjäiset

Kevät- ja joulumyyjäiset Aleksinkulmassa.

8.Edustukset

Eläkeläiset ry:n valtuustossa on kaksi edustajaa, joista Martti Korhonen on valtuuston puheenjohtaja. 
Jokilaaksojen Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin lähetämme viisi (5) edustajaa. Aluetoimikuntaan osallistuu yksi (1), jolle saanemme paikan myös aluejärjestön  työvaliokunnassa. Lisäksi osallistumme EETUn toimintaan. Jäseniämme on vanhus- ja vammaisneuvostoissa.

9.Matkat ja retket

* Kesäteatteriretkiä Suomussalmelle ja toiseen kesäteatteriin.
* Tuettu ryhmäloma.
* Pikkujouluretket marras-joulukuussa?
* Paikalliset teatterikäynnit (kaupunginteatteri,  Ainolanpuiston kesäteatteri  yms:)
* Käynnit naapuriyhdistysten tilaisuuksissa.
* Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.
* Kuoron retkiä.
* Yhdistys antaa mahdollisuuksien mukaan tukea mm. kuljetuksiin.

10.Tiedotus ja ilmoittelut

Forum24:n toimintapalsta, Eläkeläinen-lehti, Kaleva (tanssit), omat kotisivut, omat tilaisuudet Aleksinkulmassa ja Kympissä. Sähköinen uutiskirje jäsenille sähköpostilla (digijaosto).

11.Talous

Taloutta hoidetaan riskejä välttäen.  Monet kustannustekijät ovat paljolti riippuvaisia  toimintatavoista. "Terve säästäväisyys" yleensä kaikissa toimonnoissa kannattaa.

Joudumme edelleenkin pitämään taloudessa tiukkaa linjaa sen vuoksi, että Kesäkoti Kympin kiinteistössä on monia parannuskohteita, joista merkittävin vv. 2022-2023 on päärakennuksen alapohja/lattiaremontti.

Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta toiseen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta.
Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena 2023.

Toimintasuunnitelman laati puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja se on ollut tädennettävänä johtokunnalla.
Johtokunta käsitteli toimintasuunnitelman luonnoksen 17.10.2022 ja päätti esittää sen syyskokoukselle hyväksyttäväksi.
Toimintasuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin syyskokouksessa 21.11.2022 johtokunnan esittämässä muodossa.