Johtokunta_2017.jpg

JOHTOKUNTA 2018 

Veikko Kettunen, puheenjohtaja (ilm. vast.)
0400 285175 
veikko.i.kettunen@gmail.com

Maija Nurminen, varapuheenjohtaja
040 7158450
maijaliisa.nurminen@gmail.com

Paula Häppäri, sihteeri/kotisivut
040 7376282
paula.happari@gmail.com

Elsi Suomela, taloudenhoitaja
0400 849135
elsi.suomela@gmail.com

Elsa Pajuluoto, jäsensihteeri
045 2618156
pajuluoto.elsa@suomi24.fi

Arvi Kostekivi, arpavastaava
044 3080661
arvikostekivi@hotmail.fi

Terttu Taajoranta, kirjanpitäjä/kotisivut
040 5465661
terttu.taajoranta@gmail.com

Seija Revonoja
040 5306085
seija.revonoja@gmail.com

Maija Lassila 
044 0313791
maija.lassila1@gmail.com

Hilkka Myllykangas
040 5574428
myllykangas.hilkka@gmail.com

Erkki Kukkonen
044 3794809
kukkoer@gmail.com

Pentti Kellokoski
050 3316254
penttikellokoski@gmail.com

Johtokunnan 2018 varajäsenet (kutsutaan kokoukseen aakkosjärjestyksessä)

Raija Haikonen
040 7259945
raija.haikonen@hotmail.com

Marjatta Kaitasuo 
044 0685992
marjatta.kaitasuo@gmail.com

Raimo Kemppainen

Viivi Latola
040 7044846
latoviivi@gmail.com

Eino Vaikko
0400 286407
eino.vaikko@gmail.com

OULUN TYÖVÄEN ELÄKELÄISET RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1.Toiminnan tavoitteet:

**Tuemme Järjestön ja Aluejärjestön pyrkimyksiä pieneläkeläisten elinehtojen parantamisessa ja edunvalvonnassa.

Haemme toimintojemme parantamiseksi ns.toimintatonnia.

*Luomme painetta paikallisten päättäjien suuntaan.

*Seuraamme vanhuspalvelulain vaatimusten toteutumista Oulussa.

* Huolehdimme uusien jäsenten hankinnasta ja jäsenmaksujen säännönmukaisesta hoidosta sekä tarpeellisen tiedon kulusta kaksisuuntaisesti järjestöorganisaation osien välillä. 

*Huomioimme omien jäsentemme, oman yhdistyksemme ja naapuriyhdistysten merkkipäivät.

*Osallistumme erilaisin ohjelmapanoksin ja mahdollisimman suurella joukolla oman yhdistyksemme, Järjestön ja Jokilaaksojen Aluejärjestön erilaisiin yhteisiin tapahtumiin.Merkittävin tapahtuma tulee olemaan Järjestön 20:s edustajakokous.

*Tiedotamme Järjestömme/yhdistyksemme toiminnasta ikäihmisten hyväksi sekä omille jäsenille että ”suurelle yleisölle”.Huolehdimme kotisivujemme ajantasaisuudesta.

*Harrastamme ystävätoimintaa viemällä erilaisia ohjelmaesityksiä ikääntyneiden hoitolaitoksiin .

*Uutena toimintamuotona panostamme mahdollisuuksiemme mukaan monikulttuuriseen toimintaan. Tavoitteena on saada toimintamme piiriin eri kulttuureista maahamme muuttaneita ikäihmisiä.

2. Kokoukset

*Johtokunta kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin.Toimintajaostot kokoontuvat säännöllisesti.

*Pidämme yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Osallistumme Järjestömme 20:een edustajakokoukseen, Jokilaaksojen Aluejärjestön kokouksiin, sekä muihin kokouksiin tarpeen ja tilanteiden mukaan.

3.Jaostojen toiminta ja viikkokerhot

*Jaostojen toimintaa jatketaan entisessä laajuudessa:
-Ohjelmajaosto
-Tanssijaosto (Walon tanssit)
-Posliinityöt/OTE maalarit
-Käsityö-ja askartelujaosto
-Matkailujaosto
-Ravintolajaosto
-Liikuntajaosto (Senioritanssi, jumppa, kuntosali)
-Kesätoimintajaosto (Kymppi)
-Laulujaosto
-Kirjallisuus-/porinapiiri
-Valokuvauskerho 

Kuorojen, liikuntaryhmien ja yksittäisten jäsenten vierailut kaupungin eri laitoksissa tarjoten erilaista ohjelmaa, kuuluvat oleellisena ja näkyvänä osana toimintaamme. Pienimuotoisia esiintymisiä viedään pyydettäessä myös”naapuriyhdistysten” tilaisuuksiin.

*Osallistumme Vanhusneuvoston järjestämään vanhustenviikon juhlaan.

*Jaostomme kokoontuvat harrastusten ja harjoitusten merkeissä Aleksinkulmassa kylmänä kautena säännöllisesti viikoittain.

*Perinteiset maanantaikerhot jatkavat edelleen syys-talvi ja kevätkaudella. Käytämme kerhoissa erilaisia ulkopuolisia vierailijoita. Varsinaista maksettua ohjelmaa käytämme vain vähäisessä määrin.

4. Juhlat, konsertit ja tanssit yms

* Juhlimme yhdistyksemme 40-vuotista taivalta mahdollisimman näyttävästi. Juhlapaikaksi pyrimme löytämään tilan, jossa on mahdollista järjestää myös ruokailu, monipuolinen ohjelmakokonaisuus ja tanssit.

*Järjestämme äitienpäiväjuhlan ja puurojuhlan Aleksinkulmassa ja perinteisen juhannusaaton jäsentapaamisen  Kympissä.

*Pidämme pikkujoulut. Joko paikallisesti tai retkien merkeissä.

*Kuorot ja lauluryhmät antavat perinteisen kevätkonsertin ja syyskaudella kahvikonsertin.

*Sunnuntaitansseja järjestetään työväentalo Walolla syys-kevätkaudella kaksi kertaa kuukaudessa . Määrä riippuu talon käyttömahdollisuuksista.

* Pyrimme järjestämään monikulttuuripainotteisen ohjelmaltilaisuuden.

5. Kesäkoti Kymppi

*Yhdistyksen omassa Kesäkoti ”Kympissä” vietämme kesäisiä päiviä kesäkautena. Kymppi on jäsenten käytettävissä päivittäin klo 11 – 15 kesä-elokuun aikana. Myös sauna on kylpykunnossa.Jos kylpijöita riittää lämmitetään sauna viikoittain torstaisin.  

Jos rahatilanne antaa mahdollisuuksia, kunnostetaan tontilla oleva maakellari ja aloitetaan päärakennuksen maalaamiseen liittyvät työt..

Ns.toimintapäivä on keskiviikko, jolloin on tarjolla yhteislaulua, sekä edulliseen hintaan puuroa ja marjasoppaa ja tietysti myös pannarikahvit. Perinteisesti kutsutaan uudet jäsenet Kympissä tai Aleksinkulmassa järjestettävään tervetulo-info/kahvitilaisuuteen.

Päivystysvuoroviikot jaetaan toimintajaostojen (myös johtokunnan) vastuulle. Tavoitteena on ylittää 2300 vierailukäyntiä kesän aikana. Käytämme hyväksi jäsentemme aktiivisen talkootyöpanoksen, joka on välttämätön päivittäisen toiminnan yllä pitämiseksi.

Kymppiä voidaan käyttää vähäisessä määrin myös pieniin juhlatilaisuuksiin. (lakkiaiset, ristiäiset, synttärit tms)

Selvitellään julkisen liikenteen parantamismahdollisuuksia Hietasaaren alueella kesäkuukausien aikana.

6.Kouluttautuminen

Yhdistys tukee edelleen voimavarojensa puitteissa jäsentensä erilaista kouluttautumista.

Tarkoituksena on luoda yhdistyksellemme mahdollisuuksia ja taitoja tarjota omissa ja ulkopuolisissa tilaisuuksissa täysipainoisia ohjelmaesityksiä ja samalla lisätä yleistä toiminnallisuutta jäsenistömme keskuudessa.

Koulutuspaikkoina käytämme ensisijaisesti Järjestön ja Aluejärjestön tarjoamaa koulutusta ja erilaisia lähikoulutustilaisuuksia. Koulutus painottuu suurelta osin yhdistyksen oman järjestö- ja harrastustoiminnan elävöittämiseen ja tehostamiseen.

Opintokerhotoimintaa pyritään toteuttamaan erilaisten teemojen puitteissa. mm. Monikulttuurinen toiminta voisi olla yksi ajankohtainen aihe.

7.Myyjäiset

Järjestämme myyjäiset kaksi kertaa vuodessa.Kevätmyyjäiset ja Joulumyyjäiset.

8.Edustukset

*Yhdistyksellämme on edustus Oulun Palvelusäätiön valtuuskunnassa. Kauden 2017-2018 yhdistyksemme edustaja toimii varajäsenenä. Oulun vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä kaudelle 2017-2020 on valittu yhdistyksemme ehdottamana Veikko Kettunen.

*Edustajamme osallistuu myös Jokilaaksojen Aluejärjestön toimikuntaan ja sen työvaliokuntaan.

Aluejärjestön kevät- ja syyskokouksissa edustajinamme ovat sääntömääräisissä kokouksissa valitsemamme edustajat.

*Eläkeläiset ry:n hallituksen varajäsenenä ja valtuuston jäsenenä jatkavat seuraavaan edustajakokoukseen asti yhdistyksemme niihin esittämät yhdistyksemme jäsenet.

*Asetamme yhdistyksestämme ehdokkaat tulevalle edustajkokouskaudelle, sekä valtuustoon, että hallitukseen. Kokousedustajat valitsemme kevätkokouksessa 2018.

9.Matkat ja retket

*Kaamoksen kruunajaiset Kuntorannassa tammikuussa.

*Tuettu ryhmäloma kevättalvella. Kuntoranta tai joku muu kohde.

*Pikkujouluretki marraskuussa

*Paikalliset teatterikäynnit (Möljä, kaupunginteatteri yms:)

*Käynnit naapuriyhdistysten juhlissa

*Päiväretkiä lähialueen kohteisiin.

*Kuoromaraton Kemissä syksyllä

10.Tiedotus ja ilmoittelut

*Pääasiassa ilmoittelemme Oulu-lehden järjestöpalstalla. Jäsenkokouksista ilmoitellaan Eläkeläinen-lehdessä.

*Tanssi-ilmoitukset Kalevassa ,ja Oulu-lehden järjestöpalstalla .

*Kokous- yms. kannanottoja tarjotaan paikallisiin julkaisuihin ja Eläkeläinen-lehteen.

*Maanantaikerhoa ja kesäpaikan tapaamisia käytämme myös erilaisen tiedon jakamiseen.

*Tietoa toiminnastamme saa myös yhdistyksen kotisivuilta internetistä.

Yhdistyksen kotisivut löytyy osoitteesta www.otery.fi. Sivut löytyy myös Eläkeläiset ry.n sivuston kautta.

11.Talous

Yhdistyksemme taloutta hoidetaan riskejä välttäen. Omistukseemme hankitun Kesäkoti Kympin maanvuokrakulut säilyvät likimain nykyisellä tasolla.
Vesi- ja jätevesimaksut, samoin sähkön kulutus, ovat riippuvaisia käyttäjien toimintatavoista.

Taloudenpidossa joudumme pitämään tiukahkoa linjaa senkin vuoksi, että päärakennuksen ulkomaalaus on tehtävä lähivuosien aikana ja maakellarin kunnostaminen on myös varsin ajankohtainen.

Yhdistyksemme talouden kivijalka on vuodesta vuoteen ollut aktiivinen, tuloksellinen ja monimuotoinen talkootoiminta. Sitä tulemme jatkamaan myös tulevana toimintavuotena. Kiitokset siitä jo etukäteen jokaiselle erilaisiin toimintoihin osallistuvalle. Kaikki yhteinen toiminta, vaikka se olisi vähäistäkin vaikuttaa yhdistyksemme talouteen ja edistää jäsentemme virkistystä ja hyvinvointia.

Johtokunta psta VK, PH