Siitä se alkoi

Eläkeläiset ry:n jäsenmäärä Oulussa v. 1978 oli kasvanut hyvän matkaa toiselle tuhannelle! Jäsenistöllä oli voimakas tarve aktiiviseen toimintaan eläkeläisten elinehtojen parantamiseksi. Tuolloin jäsenistön piirissä heräsi ajatus uuden paikallisyhdistyksen perustamisesta. Pohdittiin, mitä etua sillä saavutettaisiin. Todettiin, että pienemmälle ryhmälle on helpompi löytää toimintatiloja ja johtokuntien sekä toimintajaostojen määrän kasvaessa voidaan aktiivisen jäsenistön erilaiset taidot hyödyntää entistä tehokkaammin eläkeläisten hyväksi. Ryhdyttiin tuumasta toimeen ja päätettiin perustaa uusi yhdistys.  

Uusi yhdistys perustettiin 27.6.1978 ja se sai nimekseen Eläkeläiset ry:n Oulun yhdistys. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kalliolinna, joka toimi tehtävässä 4 vuotta. Hänen jälkeensä yhdistyksen puheenjohtajina on toiminut yhdeksän eri henkilöä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Heimo Talman toimi tehtävässään peräti 12 vuotta! Hänen jälkeensä tulleiden toimikaudet ovat olleet huomattavasti lyhyempiä.

Yhdistys sai nykyisen nimensä (Oulun Työväen Eläkeläiset ry) 20.2.1989 pidetyssä kokouksessa äänestyksen jälkeen, jossa vastaehdotus (Oulun Varttuneet) hävisi äänin 77-15. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.1.1990.

Nykyinen johtokunta, toimintajaostot ja koko jäsenistö kiittää kaikkia yli 30-vuotisen toimintajakson aikana toimintapanoksensa antaneita. Heidän ansiostaan meillä on nykyinen virkeä ja toimintakykyinen paikallisyhdistys, joka yhdessä toisten paikallisyhdistysten, aluejärjestön ja järjestön kanssa toimien voi pyrkiä parantamaan eläkeläisväestön elämänlaatua.